CELEBRACIÓ DEL 1600 ANIVERSARI CARTA DEL BISBE SEVER

Cristians de tota la Diòcesi de Menorca ens hem unit avui en la Catedral per commemorar la carta que va escriure el Bisbe Sever al començament del segle V. En aquest document se’ns explica el que va passar a la nostra illa entre els dies 2 i 9 de febrer de l’any 418, fa justament 1600 anys. L’arribada fortuïta a Menorca de les relíquies de Sant Esteve va provocar el fervor dels cristians d’aquell temps i del seu jove Bisbe, que van promoure una campanya per aconseguir la conversió dels jueus de Magona (Maó). La Carta narra amb tons llegendaris i propagandístics aquests esdeveniments, que es necessari llegir des del context i mentalitat de l’època.

Per a nosaltres la carta del Bisbe Sever és un testimoni preciós dels orígens de la nostra fe cristiana. En la celebració hem donat gràcies a Deu perquè la fe cristiana ha estat una gran llum per al nostre poble, omplint de goig i de sentit la vida de les persones i el seu caminar al llarg de la història. Al mateix temps, hem fet nostra la necessitat de proclamar Jesucrist des de la petitesa de les nostres vides, però sabent que hem d’actuar amb un respecte absolut per l’ésser humà, per la seva llibertat i per la seva consciència.

Al començament de la seva carta, el Bisbe Sever cita aquest text del llibre de Tobies: “Feis conéixer a tothom les obres de Déu, tal com es mereixen. No dubteu a donar-li gràcies” (12, 6). Aquestes són les dues actituds amb les que hem vivit aquesta celebració. Cantam al Senyor i li manifestam la nostra gratitud i alhora, demanam al Senyor que vingui en auxili de la nostra petitesa per poder proclamar a tothom la seva glòria.

Gràcies als feels que han participat, als sacerdots i diaques i a la Capella Davídica. Gràcies també als antics alumnes salesians, que s’han unit a aquesta celebració.

Tot ha acabat amb uns balls a la plaça de la Catedral a càrrec del Grup Folklòric Sant Isidre, unes pastes preparades per Mans Unides i un “chupito” de calent, beguda típica menorquina del cicle de Nadal.