Compartir la pregària (18)

Feliços els qui escolten la paraula de Déu i la compleixen

No us ha passat, a vegades, de sentir-vos gojosament ,sorpresos quan repassant serenament les constants que van configurant l’estil de la nostra vida, de veure-hi “llums” i descobrir que mostren flaixos d’expressions evangèliques,
que evoquen ressonàncies de textos de l’Escriptura, que remeten als nuclis del missatge bíblic? No heu desitjat que el dinamisme de l’escolta i posada en pràctica de la Paraula arribi a ser tan autèntic que puguem arribar a transformar, amb la força de l’Evangeli, les línies de pensament i els models de vida de la humanitat, que estan en contrast amb la Paraula de Déu i el designi de salvació?

Sí, alenades de goig ens animen el cor, quan contemplant el brodat de la vida hi descobrim fils lluminosos de la Paraula que li donen consistència i bellesa; quan humilment hi veim la part de veritat que podem constatar, podem dir: Sí, s’ha acomplert, amb la seva gràcia, l’hem posada en pràctica. Amb l’ajut de l’Esperit que batega en la Paraula, el nostre mestre i pedagog, amic i confident. I se’ns dirigeix la benaurança  de Jesús: Feliços els qui escolten la paraula de Déu i la compleixen! Lc 11,27-28.

I sabem bé que açò no és un fruit immediat. Sinó un procés amb moltes etapes amb sabor de Pasqua. Ha tingut molt d’aprenentatge, joiós i dolorós, alhora, fins poder identificar i corregir els filtres de la nostra capacitat d’escolta, per donar-nos un cor dòcil, desposseït. Adonar-nos de la benaurança no és per a adormir-nos sinó invitació a prosseguir el camí.

Gadi O.S.C