Dimensió social de l’esglèsia

Per un treball decent

“No hi ha pitjor pobresa material que la que no permet guanyar-se el pa i priva de la dignitat del treball”. “La desocupació juvenil, la informalitat, la falta de drets laborals no són inevitables, són resultat d’una opció social, d’un sistema econòmic que posa els beneficis per sobre de la persona”.

Un treball decent per a totes les persones ha d’estar en primera línia de les nostres agendes com a organitzacions, entitats socials i empresarials, en l’àmbit personal i també en les propostes de la nostra Església.

Tota persona té dret a un treball de lliure elecció, amb condicions equitatives, protecció contra la desocupació, a igual salari per treball igual, a una remuneració que li asseguri, a si mateixa i a la seva família, una existència digna i dret a la defensa dels seus interessos.

La defensa del treball digne és essencial per a la realització de les persones i de les famílies. Tota comunitat cristiana està cridada a visibilitzar i denunciar, a través dels mitjans al seu abast, la situació de desigualtat en l’accés al treball decent i la negació de dignitat que això suposa.

Tots i totes podem fer alguna cosa des de les nostres organitzacions, parròquies o llocs de  compromís. Informar, sensibilitzar i fer arribar el missatge d’aquest dret a tota l’Església i la societat.

Un treball decent és font de dignitat personal, estabilitat familiar i pau en la comunitat. Així com element fonamental per aconseguir justícia, reduir la pobresa i obtenir un desenvolupament equitatiu, inclusiu i sostenible.

Raquel Hernández Sosa