Els Exercicis Espirituals a la vida quotidiana

Els Exercicis Espirituals a la vida quotidiana van dirigits a qualsevol jove o adult que es pregunti honestament què vol Déu de la seva vida i quin és el seu camí de felicitat. Hi ha moments en els quals hom sent la necessitat d’aturar-se per rellegir la pròpia vida, redreçar opcions poc encertades i descobrir cap a on enfocar el futur. Els Exercicis són una pedagogia per fer aquest aprenentatge amb el mestratge de l’Esperit de Jesús, enmig de la vida quotidiana.

"Qui viu els Exercicis Espirituals de manera autèntica experimenta l'atracció, l'encant de Déu, i torna renovat, transfigurat a la vida ordinària, al ministeri, a les relacions quotidianes, portant amb si el perfum de Déu. Els homes i dones necessitem experimentar a Déu i no conèixer-lo només d'oïdes."

Papa Francisco, 3-3-2014.


Acompanyament personal
A cada persona que fa els Exercicis se li proposa un acompanyant amb qui s’entrevista cada setmana. L’acompanyant adapta les orientacions generals i amb ell es va comentant com van els Exercicis i quin profit se’n treu.

Pregària diària
Es donaran una sèrie d’exercicis per fer a casa cada setmana (pregàries, orientacions, lectures breus o d’altres). Cal dedicar-hi aproximadament una hora al dia.

Tres Recessos durant l’any
Durant tres moments del procés es participa en un cap de setmana de recés amb les altres persones que també fan els Exercicis en la vida quotidiana. Aquests dies són una escola de pregària per fer millor els exercicis.

Primer recés: 23-24 setembre 2017 al Monestir Santa Clara, Ciutadella. A càrrec del jesuita David Guindulain. (Més información proximament).

Cal tenir en compte
Abans de prendre la decisió de començar els exercicis cal una entrevista amb algú de l’equip organitzador.

Equip organitzador: germanes clarisses, Bosco Faner, Bosco Martí i Ana Edo.

Les persones interessades poden contactar amb:
eevqmenorca@gmail.com – 699859630