Equip de la Delegació

Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Menorca

Delegat: Mn. Antoni Fullana Marquès
971 381291 – 610 608675

c/ Cal Bisbe, 8

07760 – Ciutadella de Menorca

comunic.bisbat@gmail.com

Full Dominical
Sr. Antoni Barber
fulldominical@gmail.com

Pàgina Web
Sr. Sebastià Taltavull Salord
webmaster.bisbat@gmail.com

Crònica Diocesana / Premsa / Ràdio i TV

Sr. Miquel Ángel Limón
Sr. Diego Dubón