Escrits d’Estiu 2017

En el 50é aniversari de la mort del bisbe Pasqual​ de Miquel Pons Portella

I – La forja d'un bisbe

II – Vicissituds d'un nomenament

III – «Victòria» i presa de possessió

VI – «Dioceseos Restaurator»

 

Pintura religiosa en Menorca​ de Guillermo Pons Pons

I – La Visitación de María a Isabel

II – La Virgen del Carmen entrega el escapulario

III – Cuadro votivo de Santa Rosalía

VI – Retablo de Santa Eulalia

 

L’Església de Menorca al llarg del segle XVIII de Josep M. Quintana

I – L’estructura eclesial menorquina de 1287 fins al 1795 

II – Sota el mandat de Richard Kane

III – L’esquer d’un bisbat propi

VI – La comunitat grega de Maó