Evangeli i Vida

Un manament nou

Les paraules de l’Evangeli d’aquest diumenge es situen en el començament dels discursos coneguts com “de comiat” que Joan té entre els capítols 13-17 del seu evangeli. És precisament en el moment de la passió i la creu quan Jesús proclama la “glòria” del Pare, que és la seva pròpia “glòria” i ens diu que la glòria de l’home no està en la possessió i exhibició de poder o de força o de domini sobre els altres sinó en la fidelitat al projecte amorós de Déu envers la Humanitat. Déu ens ha creat per amor i per a l’Amor, i el glorifiquem quan fem nostre el seu projecte, i hi col•laborem per realitzar-lo.

La resposta que hem de donar a la seva proposta ens ve directament indicada a la segona part del text que hem llegit: “Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres”.

Ens hem de adonar que vivim en una societat que té, com a valor predominant (com a “déu”) el poder, en una societat així, si com a cristians hi volem complir la nostra missió, hem de prioritzar el nostre estil i el nostre compromís i tornar al radicalisme de l’Evangeli. Com deixebles de Crist, no hem d’excloure el Calvari (“donar la pròpia vida”) quan hi passi el camí de la fidelitat. “Jo faré que tot sigui nou”, acaba dient la segona Lectura.

Viure la Pasqua, viure com a ressuscitats, és entregar-se lliure i gratuïtament, tal com Jesús. Estimar és donar la vida “ara”; per a estimar i donar-nos no hem d’esperar les circumstàncies ideals. L’amor a Déu i entre noltros i als més pobres és la mostra inequívoca de la nostra condició de “deixebles”.

Vicent Llabrés

PUBLICAT DIA 19 DE MAIG DE 2019