Evangeli i Vida

En la paràbola d’aquest diumenge (cfr Mt 20, 1-16b) podem veure que Jesús
ens presenta una manera de recompensar diferent de la nostra, la dels humans.
Com a mínim la justícia retributiva de Déu funciona de manera diferent de la nostra. Per
Ell no importen les hores treballades, sinó la seva generositat. Això no ho entenen els
primers contractats a treballar en la vinya del que ens parla la paràbola de Jesús. I nosaltres,
entenem aquesta manera de pagar als treballadors de la vinya?

Jesús es troba voltat de persones que veuen la relació amb Déu com la relació
entre nosaltres els homes. Una relació de tipus contractual o laboral. Costa acceptar
que aquesta relació sempre és gratuïta i en la que el qui té la iniciativa sempre és Déu. És
Déu qui ve a buscar-nos per a treballar en la construcció del Regne, Ell és qui inspira el
nostre treball, és la nostra força en el camí de la salvació.

Aquesta paràbola dels treballadors de la vinya, el Regne de Déu, ens ha d’ajudar a
revisar quin és el nostre compromís cristià. És sols per la soldada del final de la jornada,
o és una resposta joiosa, a l’hora que sigui, a la crida a treballar en la vinya del Senyor? El
Senyor sempre necessita treballadors. Recordem aquella pregària que proposa als
seus deixebles: “Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que enviï segadors als seus sembrats.”
(Mt 9, 38). En la celebració del baptisme, la pregària, a l’hora d’ungir el neòfit amb el crisma
de salvació, diu: “Déu totpoderós, Pare de nostre Senyor Jesucrist, que t’ha alliberat del
pecat i t’ha engendrat de nou per l’aigua i per l’Esperit Sant, et consagra amb el crisma de la
salvació, per tal que, incorporat al seu poble, siguis sempre membre de Crist sacerdot, profeta
i rei”. Per tant, pel baptisme, hem estat incorporats al poble de Déu, per a complir la
mateixa missió sacerdotal, profètica i reial de Jesucrist. És a dir, sigui a l’hora que sigui que
hem estat incorporats al poble dels batiats, tots tenim la mateixa missió i la mateixa
recompensa, la missió de Jesús i la vida plena en Déu al final del nostre pelegrinatge, la
nostra jornada de treball a la seva vinya.

Jesús, el qui ens ha cridat a treballar a la  vinya del Senyor, ara ens convida a seure a
Taula amb Ell, perquè alimentats amb el seu cos i la seva Sang, visquem la joia de la
salvació.

Francesc Triay