Evangeli i Vida

“Escolteu-lo”

Diumenge passat, l’Evangeli ens presentava a Jesús orant en el desert, aquesta setmana Lluc ens
el torna mostrar també en pregària, en aquesta ocasió l’acompanyen tres deixebles seus -Pere, Joan i Jaume- aquesta oració de Jesús té lloc a dalt d’una muntanya i ocorre un fet extraordinari: Jesús conversa amb dos personatges de l’Antic Testament -Moisès i Elies- mentrestant, des d’un núvol, es sent la veu del Pare que senyala a Jesús com el seu Fill. Els testimonis d’aquest fet, els deixebles, no comprenen res. Aquest evangeli està carregat de símbols que val la pena interpretar:

Pere, Joan i Jaume. Testimonis dels principals fets del ministeri de Jesús, quan apareixen junts són posats per l’evangelista com a representació de l’Església.

La muntanya. És símbol del lloc de la revelació de Déu i, per tant, lloc de pregaria.

Moisès i Elies. Moisès representa la Llei; Elies, els Profetes. Junts representen l’antiga Aliança, tots dos havien parlat amb Déu a la muntanya del Sinaí. També tenen en comú, Moisès i Elies, que tots dos acaben la vida de manera extraordinària.

Núvol. Signe de la presència misteriosa de Déu.

Idò bé, en aquest marc, amb aquest simbolisme, Lluc ens explica que Jesús puja a pregar, a dialogar amb el Pare, i és en aquest moment quan els deixebles, a pesar de la son -de no veure-hi clar- són testimonisde la transfiguració de Jesucrist, senten com Elies i Moisès parlen de la “partença de Jesús, que s’havia d’acomplir a Jerusalem”, és a dir de la mort, resurrecció i ascensió de Jesús. També Ell pren consciència de la seva missió i amb decisió emprèn el camí que l’ha de portar a Jerusalem.

Llavors es sent la veu del Déu Pare que “surt del núvol” que es dirigeix als deixebles, per convidar-los a escoltar al seu filli animar-los a seguir-lo en el camí quecomençaran cap a la Pasqua. També noltros,com a deixebles seus, avui, hem d’escoltar durant aquest camí de Quaresma  la seves paraules i seguir-lo envers la creu i resurrecció.

Vicent Llabrés

PUBLICAT DIA 17 DE MARÇ DE 2019