Evangeli i Vida

Estimem a l’estil de Jesús

A l’evangeli d’avui veiem Jesús qui empès per l’Esperit va al desert on durant quaranta dies és temptat. Ell es disposa a dur a terme el projecte de Déu, el Pare, i es provat per veure si de veritat podrà ser fidel a la missió que Déu li encomana. D’altres: Adam, Noè, Abraham, Moisès, David… tenien una missió a dur a terme, però un moment o altre de la seva vida van fallar, no van respondre plenament al pla de Déu. Jesús es prepara per ser-hi fidel, aquest moment de prova,
podríem dir que és com un entrenament.

En aquest primer diumenge de Quaresma, nosaltres començam la preparació per a la nostra gran festa, Pasqua. És també un temps d’exercitació per tal de preparar-nos per saber donar una resposta coherent a la nostra fe. No ho tenim fàcil, com veiem que no ho van tenir fàcil Adam, Noè… perquè com ells també nosaltres som pecadors, pesa molt tot el que ens envolta i prova la nostra fidelitat al compromís baptismal. Compromís que, en la Vetlla Pasqual, serem convidats a renovar.

El nostre baptisme ha estat el punt de partida de la nostra vocació al seguiment de Jesús, a treballar pel Regne de Déu  Jesús ens ha passat davant i la seva fidelitat al projecte del Pare el durà a la mort. Realitzarà aquella afirmació: “Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l’extrem.” (Jn 13, 1). En començar aquest camí cap a Pasqua demanem al Senyor que, per la força de l’Esperit Sant, ens ajudi a estimar a l’estil de Jesús, per tal que la nostra vida sigui un anunci de la Bona Nova del Regne de Déu.

Sant Pere a la segona lectura ens recorda:
“Crist patí per raó dels pecats una vegada per sempre. Ell, el just, va patir pels injustos, per conduir-vos a Déu; el seu cos va ser mort, però l’Esperit el féu viure.” (1Pe 3, 18). Molts cristians, començant pel mateix Pere, per fidelitat a la vocació rebuda, n’han estat testimonis fins a donar la sang. Ser màrtirs, testimonis, ho podem ser en la vida de cada dia, estimant sense condicions.

Jesús que ens convida a treballar pel Regne de Déu, ens convida a seure a Taula amb Ell i Ell mateix se’ns dóna com aliment perquè puguem viure realitzant el seu projecte per a tota la humanitat: “Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat. Jo els he donat la glòria que tu m’has
donat, perquè siguin u com nosaltres som u.” (Jn 17, 21-22).

Francesc Triay