Evangeli i Vida

Pobres i servidors en Jesús

Jesús, de moltes maneres, ha instruït els deixebles per ajudar-los, ajudar-nos, a entendre que el centre de la vida del creient és Déu. Avui fa una dura crítica als qui es serveixen de la fe i el culte per fer-se veure, per ser ben considerats, no centrant-se en la seva relació en Déu, sinó en ells mateixos. Els qui hem rebut l’encàrrec de servir en l’Església ens hem d’examinar a fons per descobrir quin és el centre de la nostra vida, no sia cosa que, en lloc de servir Déu i els germans, ens cerquem a nosaltres mateixos.

Jesús, atent sempre a la vida de les persones, s’ha fixat en el què aporta cada un com almoina pel culte del Temple, això ajuda a  descobrir quin és el centre de la vida de les persones. Llegim a l’evangeli: “Estant assegut al temple (davant el caixó de les almoines)… Jesús mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt, peròvingué  una viuda pobra que hi tirà dues monedes
de les més petites”. I diu als deixebles: …“aquesta viuda pobra és la que ha donat més de tots” (cf Mc 12, 41-44). Per Jesús, per Déu, no és el qui fa més renou, el qui més figura, sinó el qui és més generós, aquell qui no posa la confiança en els béns d’aquest món, sinó en Déu mateix, el qui li
és agradable.

Jesús mateix, qui és temptat de vanaglòria (cf Mt 4, 6-7; Lc 4, 10-12), repetirà una i altra vegada la importància del servei en ell i els seus seguidors. Deia el Papa Francesc a l’àngelus de diumenge, dia 21 d’octubre: “El camí de servei és l’antídot més eficaç contra la malaltia de la recerca dels primers llocs; és una medicina per als escaladors en aquesta recerca dels primers llocs, que infecta tants contextos humans i no s’allunya ni els cristians, ni el poble de Déu, ni la jerarquia eclesiàstica. Per tant, com a deixebles de Crist, donem la benvinguda a aquest Evangeli com una crida a la conversió, a testimoniar amb valentia i generositat una Església que s’inclina al peu dels últims per a servir-los amb amor i senzillesa”.

Treballem i preguem tots perquè les nostres Comunitats Cristianes s’amarin de l’estil de Jesús. Que la bona nova de l’Evangeli de Jesús impregni el nostre parlar i el nostre obrar, per tal que la nostra mateixa vida sigui un testimoni de Jesús.

No estem sols en aquest camí, Jesús mateix ens acompanya i és fa el nostre aliment en el Pa partit i compartit de l’Eucaristia.

Francesc Triay

PUBLICAT DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2018