Fátima a Sant Francesc de Maó

Aquest any es compleixen 100 anys d’ençà la Verge Maria es va aparèixer als tres al·lotets a la Cova de Iria (Portugal). Al planter de Favaritx, als anys 50 del segle passat es va erigir una ermita baix la advocació de la Mare de Déu de Fátima. Dissabte 13 de maig festa de la Verge Maria de Fàtima, a la església de sant Francesc da Maó, als peus de la nostra Mare vam poder celebrar l’Eucaristia que va presidir el nostre pastor, el bisbe Francesc.

Mon. Conesa en la seva homilia ens va situa en els orígens de la advocació de Maria com a Verge de Fàtima, així com també la gènesi de la ermita menorquina del mateix nom. Després ens ajudar a reflexionar sobre la identitat de Maria com a dona senzilla  i oberta al designi de Déu, model de tot deixeble del seu fill.

A la eucaristia van participar un nombrós grup de fills d’aquesta Mare misericordiosa que ens proposa “fer tot el que Ell ens digui” per a poder donar bon gust i alegria evangélica a la nostra societat.