Gaudete et Exsultate – de Anna Seguí, ocd

PRESENTACIÓ

Estimada comunitat cristiana de Menorca, germans i germanes: Un cop més he estat convidada a fer-me present enmig de vosaltres per compartir fe i vida. Junts podrem llegir i reflexionar sobre Gaudete et Exsultate, la crida a la santedat que ens fa el Papa Francesc. Des de l’encapçalament:
“Alegreu-vos i celebreu”, fins al final, en què se’ns encoratja a ajudar-nos mútuament a la santedat, el Papa agafa de ple la realitat del valor essencial del nostre ser cristians, per animar-nos a tenir coratge i fer relluir a la llum del món la brillantor de la nostra vocació al seguiment de Jesús, conformant el nostre ésser i la nostra vida a l’Evangeli. La santedat és el procés humà dels que ens aventurem a viure des dels valors del Regne de Déu que Jesús ens proposa. Realitat joiosa i esforçada, descobrir que l’Esperit Sant ens pren des de dins, ens va transformant i ens llança enmig de la gent per ser testimonis del gran missatge cristià: “Veritablement ha ressuscitat el Senyor”. Aquest anunci fundant del cristianisme, conté tot l’amor misericordiós de Déu Pare, que ens vol feliços. Creats a imatge seva, la santedat és la personalitat de la criatura nova que posa tot el seu esforç i confiança en què la semblança de Déu brilli en els nostres cors, oferint al món l’alegria en l’amor. La santedat és fruit de l’amor i només l’amor d’uns amb altres ens fa créixer a gust de Déu. Jesús és el model de la santedat, es tracta de fer el que Ell va fer: “va passar fent el  bé”. Sigui aquesta la nostra decidida voluntat, homes i dones de bé, fins a la santedat

Anna Seguí, ocd

 

PUBLICAT DIA 16 DE SETEMBRE DE 2018