Gaudete et Exsultate – de Anna Seguí, ocd

CRIDA A LA SANTEDAT  IV

La santedat neix de la nostra identitat amb Crist. Tota la nostra realitat personal i la nostra existència passa per deixar créixer en nosaltres i en el nostre entorn l’amor misericordiós de Déu, l’alegria, la justícia, la llibertat i la pau per a tothom. Això implica un coneixement profund de nosaltres mateixos, per saber qui sóc i com em dono, quins són els meus valors i què estic disposada a donar. Jesús se’ns regala del tot fins a donar la seva vida per nosaltres, i en Ell veiem com donar-nos del tot també. Fem brollar una font de generositat des del servei alegrament ofert i gratuït als germans. Cadascun haurem de discernir on tinc la missió, què vull i puc fer pels altres. La missió neix del desig d’imitar Crist en totes les coses, fins a donar la vida com Ell. Fer lluir l’Evangeli amb la nostra manera de viure és ja missionar, és identificació amb Crist, és aportar frescor de benedicció en el nostre entorn. Si no tenim una missió concreta i definida, saber que estimar és ja missionar. L’amor és constitutiu de la nostra identitat cristiana, no és una qüestió de sentiment, és una opció de vida, opto per estimar com Déu m’estima. No moure’ns del costat del
Senyor, que Ell creixi en nosaltres i ens acompanyi en el nostre missionar. No sucumbir als desànims per cansament, desmotivació o mandra. L’Esperit Sant anima en nosaltres la força i el coratge per treballar com alegres missatgers de la pau, l’amor i la llibertat. Missioners sembradors d’alegre esperança per veure néixer el cel en aquesta terra. La missió ens va santificant.

Anna Seguí, ocd

PUBLICAT DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2018