Grup de Revisió de vida a Barcelona

El retrobament, en plena capvuitada de Pasqua, ens confirma  que la nostra amistat i la vida es renoven constantment.  La reunió d’avui ha esdevingut especial amb les visites del nostre bisbe Toni Vadell, i mossèn Joan Febrer, rector de la parròquia de Ferreries. El bisbe Toni ha estat l’animador de la RdV amb el tema “La crida a la santedat en el món actual”, de l’exhortació apostòlica del Papa Francesc. Tant la presentació com el debat han despertat molt interès ja que ens ha fet evident que la santedat es tan diversa com la humanitat. Tots coneixem persones senzilles que no figuren en els llibres de historia, però que amb les seves actituds han estat decisives en la vida dels homes i dels pobles.

En la reflexió feta pregària observem les nostres fragilitats a la vegada que l’amor que Déu ens te, ens acompanya i vol fer-se present en el nostre món a través nostre.