Homilies del Bisbe

Data
 
Homilies i al.locucions de Mons. Francesc Conesa, Bisbe de Menorca
2017-03-04
 
 
2017-03-02
 
 
2017-03-01
 
 
2017-02-11
 
 
2017-02-04
 
 
2017-01-24
 
 
2017-01-17
 
 
2017-01-14 i 15
 
 
2017-01-07