Raons d’esperança de Joan Bosco Faner

Preguntes entorn de la Primera Comunió

Durant el temps de Pasqua -prou ho sabem els qui formam part normalment de la Celebració Eucarística-, vivim constantment la festa d’algú que, havent optat per seguir la “Catequesi d’iniciació cristiana”, participa per Primera vegada de l’Eucarística.

Els catequistes que acompanyam els adults o els pares dels fillets/es que es preparen per una celebració tan important com aquesta, intentam que sigui la Primera de moltes altres comunions amb Jesucrist i amb l’Església. Cada vegada arrela més entre tots que la  “Primera de les comu-unions”, no ha de resultar ser “la Primera de les “des-comu-unions” amb Jesucrist i l’Església. Tots hem de posar interès perquè, pas a pas, aquest desig vagi arrelant en el cor d’adults i de pares a fi de que reconeguin que són ells els qui han de ser acompanyats pels fills a l’Eucaristia i no al revés.

Avui desig reflexionar i respondre preguntes que alguns fan:

1.Què és la Primera Comunió i qui la rep? És una celebració que forma part dels tres sagraments anomenats d’Iniciació cristiana: Baptisme, Confirmació, Eucaristia. La pot rebre qui ha celebrat el Baptisme, sigui adult o infant. Qui té “ganes” de conèixer i fer-se més amb  Jesús i amb l’Església. Qui valora i vol viure l’honradesa, la veritat, la senzillesa, la cordialitat, la justícia, la caritat, el perdó (i el sagrament de la Reconciliació). Pot celebrar la Comunió qui creu i confia la seva vida a Déu tot participant de la comunitat cristiana de la qual n’és membre gràcies al Baptisme.

  1. Què intenta la seva catequesi? La catequesi de la Iniciació cristiana pretén preuar més el que ja valora l’adult que la rep o el fillet/ta gràcies al seu entorn familiar: la formació, l’atenció, la profunditat, la interioritat, el misteri de la vida, Déu present en ella, Jesucrist revelació de Déu i total referent humà, l’Església que regala el missatge de Jesús, …
  2. Serveix per a res fer la Primera Comunió? Qui combrega viu l’experiència de la responsabilitat que mereix qualsevol relació d’intimitat. Celebrar la Comunió, és celebrar i viure la intimitat amb Jesús, és una experiència de primer ordre en la vida de qualsevol persona que viu Déu. Combregar és valorar i sospesar la intimitat que vivim amb els altres i en Déu; és intimar amb Déu, és desitjar que tot el que és i representa Déu vagi formant part de la meva vida, i cada dia més.
  3. Quin és el seu origen? Aquests dies passats –Dijous Sant-, l’hem celebrat. Jesús, assegut entorn d’una taula amb els seus amics més íntims, expressà les seves ganes de viure a prop seu, i sempre! El pa compartit i el vi que alegra el cor de l’home -signes d’un servei total a favor de tots-, va ser la matèria que Jesús acollí per fer-se present en tot temps. Qui combrega expressa: “Visc la comunió amb Déu i em propòs viure a favor dels altres”.
  4. És cert que la Primera Comunió costa 2.400 euros? Aquesta xifra sortí al Diari Abc, -4/4/18-, assenyalant que els convidats a una Primera Comunió gasten perhom uns 70 euros. Ja sabem que no sempre les informacions són correctes ni formatives. Per açò he de dir, en primer lloc, que la Primera Comunió, la Celebració de l’Eucaristia, no costa, en euros, absolutament res. Dit açò, és cert que molts, al seu entorn, fem un regal o preparam una festa que ens pot costar més o manco. Tot depèn de cadascú i de cada família. El que sé, i és el que m’interessa, és que són varis els que celebrant la Primera de les Comunions, donen a Càritas o a una ONG, una part o el total del que recullen en regals. Aquests reconeixen que qui vol viure en comunió amb Jesús necessita compartir el que té amb els més necessitats. La Primera comunió no costa res. Des de sempre la vertadera intimitat és i serà un regal.

N’estic convençut que quan un adult combrega i ho fa en consciència, reneix en força la seva interioritat i intimitat amb Déu. I desig de cor que, quan combregui un infant, es trobi acompanyat per uns pares que valoren l’Eucaristia, l’Església, l’Evangeli, la Catequesi d’Iniciació cristiana, el silenci, la pregària, la profunditat, el compartir, … L’Eucaristia és un regal immens precisament perquè és una opció lliure d’intimitat amb Déu. I la intimitat vertadera no es paga mai, sempre es regala.

 

Bosco Faner 

prevere

Publicat al Diari Menorca dia 22 / 04 / 2018