La carta de Sever de Menorca: 1600 anys

Bisbe Evodi, el possible destinatari de la carta

M. Dulaey i J. Amat en obres seves on estudien els somnis en el món antic fan referència interpreten els somnis que tenen diferents actors dels fets narrats a la Carta menorquina, situant-se entre els autors que col·loquen la Carta entre els escrits hagiogràfics. Segons M. Dulaey els somnis serviren de catalitzador d’una situació conflictiva, i que van ser, sens dubte, condicionats
en la seva interpretació, al manco literàriament, pel que va passar. És curiós el relat de l’arribada de les relíquies de Sant Esteve a Uzali (Tunícia), provenint de Menorca, anunciada per mitjà d’un somni a una dona serventa de Déu, uns quaranta dies abans dels fets. Les imatges descrites
en el somni corresponen a la realitat del que succeí. En arribar les relíquies portades per Orosi, sens dubte venint de Menorca, foren dipositades en una capella dedicada a uns màrtirs locals, fora de la ciutat. Al fosquet s’organitzà una processó: el bisbe Evodi muntat en un carruatge, portava sobre els genolls, en un recipient de vidre, les relíquies; les acompanyaven amb torxes i lluminàries fins a la basílica i dipositades sobre la càtedra del bisbe coberta amb unes teles, semblant a “l’etimasia” que teniu a la foto. I abans de les lectures bíbliques va ser llegida la
Carta del bisbe Sever de Menorca escoltada amb gran plaer per tothom. Possiblement el bisbe Evodi deixeble de sant Agustí, que manà recollir els miracles de sant Esteve, podria ser el primer destinatari de la Carta del bisbe de Menorca.

Josep Sastre