La carta de Sever de Menorca: 1600 anys

La narració (9)

En parlar del segon prodigi, el primer cronològicament, a la Carta s’hi diu que caigué de forma abundosa, una pedra de neu petitíssima que tastada per la gent en caure anant pels carrers, van veure que era més dolç que la mel. En haver d’anomenar aquesta pedra de neu, Sever, ens dóna l’única paraula no llatina del parlar dels menorquins. En dir “grando”, explica que la gent d’aquí en diu “argistinum”. Tot el vocabulari emprat per Sever prové del text del llibre dels Nombres 11, 7 i de l’Èxode 16, 31, quan descriu el mannà que troben els israelites en la seva travessia pel desert.

Aquest fenomen és interpretat com a repetició del mannà en sortir d’Egipte, en veure que el mateix dia que es produí aquest fenomen els hebreus havien sortit de la seva incredulitat i esclavitud, i ara miraven Déu amb un cor creient. Aquest prodigi i l’anterior, diu la Carta, fou vist pels cristians que es quedaren a Iamona.

La conclusió on arriba amb els dos prodigis és que ambdós són un anunci, una  profecia de com tots els jueus, a tot el món serien visitats per la llum de la fe.

Josep Sastre