L’alegria de l’amor (32)

LA PASTORAL FAMILIAR

A l’epígraf 205 i següents, el Papa Francesc ens parla de guiar els promesos en el camí de preparació al matrimoni. Un camí de felicitat i llibertat, que ens proposa l’Església a partir de la celebració del sagrament per la parella, viscuda amb goig i plenitud de sentit. La necessitat d’acompanyament i creixement compartit pels creients, amb esperit d’ajuda mútua, diàleg i pregària. Hem de partir de la realitat que viuen avui els nuvis, de l’ambient que es troben a la societat i de les seves experiències de vida i de fe, en el si de la seva família i del lloc on han crescut. L’aportació dels Pares sinodals ha estat una revisió profunda de la situació que vivim, plena de contradiccions i dificultats, d’escàndols però també de valuosos testimonis, de pèrdua de valors i de crisi material i espiritual. És en aquest món on hem de retrobar el missatge fonamental de l’Evangeli. La Paraula de Déu que il.lumina els homes i els guia com un bon pastor.

Paraula de misericòrdia, de tendresa i de joia, quan descobrim l’amor que hem rebut i que hem de compartir amb tots els nostres germans. No hi ha una fórmula única o excloent: les distintes comunitats, parròquies i diòcesis hauran de buscar les respostes més riques i creatives, més adaptades a la seva realitat concreta. Anant a allò més fonamental, a l’arrel que ens alimenta i fructifica per a fer camí en la fe: la gràcia infinita de Déu.

Secretariat Diocesà de la família