L’entrevista a…

 

JOSEP
AMENGUAL i BATLE
(Biniali, Mallorca 1938),

 

 

Religiós dels Sagrats Cors, continua fent investigacions sobre els orígens del cristianisme a Balears.

Als 79 anys, Josep Amengual i Batle Ha vingut a Menorca per presentar el seu nou llibre «La circular del bisbe Sever de Menorca sobre la conversió dels jueus». Amengual que és doctor en Teologia i en Història, llicenciat en Història de l’Església, professor d’Història de l’Església al Cetem i superior general de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors, creu que cada cop es reconeix més la importància de la Carta del bisbe Sever, que data de 418, és a dir que fa setze segles de la mateixa.

«L’autenticitat està consolidada per molts d’arguments -afirma-. Hi ha diversos testimonis externs com és un de l’escriptor Consenci que va estar a Menorca i segurament va contribuir a redactar la carta. A més hi ha el tradicional argument extern que ve d’Evedio, un bisbe d’Uzala, ciutat de l’Àfrica del Nord. D’altre banda se situa dins del context de l’Imperi Romà i s’observa com a Menorca hi havia hagut una convivència amb els jueus que es trenca amb l’arribada de les  relíquies de Sant Esteve.

Amengual està en desacord amb la tesi del desaparegut escriptor Baltasar Porcel qui creia que la conversió forçada dels jueus i la crema de la seva sinagoga per part del bisbe Sever fos un cas de racisme. «Parlar de racisme dins el món romà es desconèixer el que pretenia Roma. L’imperi
romà va ser una gran potència integradora, no racista», afirma.

Respecte a la campanya de l’antic bisbe de Menorca contra els jueus no era per expulsar-los ni matar-los ni fer-los mal sinó per fer-los un bé des de la mentalitat cristiana de l’època. Tanmateix, el professor admet que les pressions psicològiques, socials i institucionals contra els jueus que controlaven en aquell moment del segle V la ciutat de Maó van ser fortíssimes. El resultat va ser que tots els jueus de Menorca es van acabar convertint al cristianisme. L’uniformisme religiós s’implantà.

Amengual, que està preparant un nou llibre sobre les religions a Balears durant l’època antiga, destaca els aspectes literaris i el bon llatí de la Carta del bisbe Sever i afirma que és una prova de que en aquella època l’escola romana a Menorca funcionava molt bé.

Lluís Vergés (Diari Menorca)