L’entrevista a…

MARGA
BENEJAM COLL

Natural de Ciutadella de Menorca.
Des de fa 14 anys
duu la coordinació i gerència del
Fons Menorquí de Cooperació.

 

A ella li fem unes preguntes sobre la situació de les persones refugiades que arriben a les Illes Balears….

Quantes persones refugiades està previst acollir a les Illes Balears?

El Govern espanyol es va comprometre a acollir 17.337 persones refugiades abans del 26 de
setembre de 2017. A dia d’avui només n’han arribat 1.888, de manera que Espanya està molt enfora d’assolir el seu compromís. Respecte de Balears, no hi ha cap xifra tancada. De moment, n’han arribades poc més d’un centenar.

Quines possibilitats hi ha de que algunes persones refugiades vénguin a Menorca?

Menorca està preparada per acollir persones refugiades. El més important és destacar que la
ciutadania de Menorca és, majoritàriament solidària i compromesa i no pot donar l’esquena a persones que fugen de la guerra, la persecució o la violència. Les normes internacionals estableixen que hem de donar refugi a aquesta gent, a més, acollir les persones que ho necessiten és un deure ètic i moral. Menorca és i serà illa acollidora!

Així, idò, què podem fer des de Menorca?

Per començar, els ajuntaments i el Consell de Menorca han acordat l’elaboració d’un Pla d’Acollida. En aquest pla es contemplarà que, d’acord amb les quotes de repartiment acordades per la Unió Europea, Menorca estigui preparada per acollir 39 persones refugiades. Açò vol dir que
s’han de coordinar els serveis que se’ls hagin d’oferir i que passen necessàriament per la disponibilitat  d’habitatges per lloguer social on puguin viure les persones que arribin. I, precisament, aquest és el problema més gran…

Què vol dir?

Que, curiosament, a Menorca no hi ha cases de lloguer a preus assequibles i molt manco per lloguer social. Com a conseqüència, no trobam habitatges tampoc per a persones refugiades. Hem tocat totes les portes, però de moment no hem obtingut cap resposta.

Què ha de fer qui vulgui acollir a alguna persona refugiada?

La millor aportació és, sens dubte, oferir un habitatge. Per moltes raons, no es contempla que les
persones refugiades vagin a viure en famílies, sinó que el que es cerca és que puguin refer la seva vida amb independència. Per açò, és important que qui tengui qualque casa buida la pugui oferir a preu de lloguer social, que és d’uns 150 euros al mes, durant un any i mig o dos.

Que se´ls oferirà a part de l´acollida?

A banda de la cobertura de les necessitats bàsiques, crec que és important oferir esperança i
l’oportunitat de tornar a començar una nova vida. Ser una persona refugiada vol dir que has hagut de deixar enrere tota la teva vida i afrontes la incertesa de començar de zero en un altre lloc.