Llistat de Missioners

ADRECES DELS MISSIONERS MENORQUINS

María Dolores Arribillaga Lizarraga, religiosa  concepcionista.

Parroquia Ntra. Sra.de Guadalupe

Apdo. 4

2109-La Lima (Cortes)

HONDURAS

e-mail:  monasterioconcepcionistas@hotmail.com

 

Manolo Bonet Fuster, prevere “pare blanc”

Delegación Provincial

C/ Liebre25

28043 Madrid

e-mail: boinet06@yahoo.es

 

Assumpció Bosch Bagur, religiosa salesiana.

Soeurs Salesiannes

Misión Catholique Duékoué  BP .8

République Côte d´Ívori

Afrique

e-mail: boschsrasuncion@gmail.com

 

 Antoni Carreras Torrent, laic.

Antoni Carreras Torrent, laic.

Colegio Agropecuario Genoveva German

Barrio Puichig (al lado Planta TESALIA)

Machachi – Ecuador

e-mail: antonicarreras@gmail.com

 

 

 Bartomeu Garriga Andreu, laic.

Barrio Francisco del Rosario Sánchez, Manzana R, Núm. 7

72000 – San Juan de la Maguana.

REP. DOMINICANA

e-mail:     tomegarriga@gamil.com

Blog: diocesissanjuandelamaguana.com

 Oscar Gonzalez Marques, laic

2ª Avda. N.O. nº 1, Apdo. 207

San Pedro Sula

e-mail:  oskargoma@hotmail.com

 

 

Margarita Juanico Pons, religiosa trinitària. 

Avenida Buenos Aires , 500

Lima, 22

Puente Piedra, Lima , Perú.

Telefono: 005114885170

e-mail:  margajm2001@yahoo.es

 

 

Xec Marquès Coll, prevere salesià.

Mission Catholique Duékoué

Duékoué BP8 MOyen Cavally , Diocesi Man

Republique Cote dÍvori

telefono: 56207712

e-mail:  xecsdb@gmail.com

  

 

Maria Asunción  Nadal Puigdefàbregas, religiosa de Jesús Maria.

San José de Kavitú

MOXOS

BOLIVIA

e-mail:  simoxos1@entelnet.bo

 

 

MISSIONERS MENORQUINS EN ALTRES TASQUES PASTORALS

 

 

Felisa Garcia Llompart Casa de Espiritualidad Son Roc

Reverendo Gabriel Bestard,3

07011 Palma de Mallorca

e-mail: felisamenorca@hotmail.com

 

 

Catalina Febrer Janer, religiosa franciscana.

C/ Degollador nº 20  – 07760 – Ciutadella de Menorca

Tel. 971386612

e-mail:  catalinafebrer@yahoo.es

 

 

Joaquim Salord Salord, prevere jesuïta.

Comunitat de Jesuïtes

Sierra de Gredos , 49

Almeria 04009

Apartado 621- 04080 Almería

e-mail: centreborja@jesuites.net

joaquisalord@gmail.com

 

 

Teresa Gorrías Pons,  religiosa de La Consolació.

Rosa Molas

Monte Campamento,51, bajo izquierds

31016 MENDILLORI

PAMPLONA_NAVARRA

e-mail:  tgorrias7@hotmail.com

 

 

 Pilar Ainsa Valls, membre de la Institució Teresiana

 Cardenal Tedeschini 74, 2on.Ç

08027 Barcelona

e-mail: mpainsav@gmail.com

 

Alguns dels nostres missioners, per encàrrec de les seves congregacions, han deixat temporalment els països de missió per a desenvolupar altres tasques, casi sempre més aprop de Menorca.