Mn Florenci Sastre nou rector i responsable de l’Ermita de Sant Joan de Missa

Amb data de 28 de març el Sr. Bisbe firmà el nomenament de Mn. Florenci Sastre Portella com a Rector de l’ermita de Sant Joan de Missa i responsable de la gestió i administració de la casa de colònies annexa per un període de quatre anys, amb efectivitat a partir del dia 1 de maig de 2018.

Aquest canvi ve avalat per distints motius: primer de tot, un criteri de territorialitat, es a dir, que el rector de la parròquia de Sant Rafel sigui alhora rector de l’ermita de St. Joan de Missa, que està ubicada dins del territori parroquial; en segon lloc, per raons pastorals perquè es podrà incrementar l’atenció als visitants de l’ermita, facilitant espais de pregària, de celebració de la fe i propiciant la seva visita i coneixement de la seva història.

No obstant, l’administració econòmica de l’Ermita i de la Casa de Colònies  serà independent de la Parròquia de St. Rafel, amb comptes de gestió i els pressupostos propis.

S’ha constituït un grup de voluntaris de la parròquia de St. Rafel, per tal d’ajudar al Rector en aquesta nova missió que se li ha encomanat, integrant a alguns de l’equip que fins ara s’encarregava.

La Diòcesi expesa el seu agraïment a Mn. Juan Bosco Martí a als col·laboradors que durant els darrers anys han exercit amb generositat aquesta responsabilitat.