Seminari Diocesà

claustreseminari
El convent de Sant Agustí, més conegut com El Socors, fou començat a principis del segle XVII i la seva construcció es perllongà fins mitjan segle XVIII. Segueix les pautes del barroc de l’època, sota la direcció de mestres d’obra mallorquins. El claustre, de notables proporcions, és un rectangle delimitat per sis arcs en els costats més llargs i cinc en els altres dos, amb corredors coberts per voltes d’aresta romana, en les quals es poden veure els escuts de les famílies que afavoriren la construcció. Al centre del jardí hi ha una gran cisterna amb coll monolític blasonat. L’església, annexa al claustre, és d’estil renaixentista, amb una sola nau i capelles laterals, coberta de volta de canó i creuer coronat per una cúpula. A finals del segle XVIII experimentà una gran reforma, amb la construcció del retaule major, l’orgue i la decoració interior, que deixà les voltes, cúpula i murs recoberts de pintures murals. La façana, definida per dues torres bessones, presenta una portada del segle XIX, amb tres portes obertes a un gran atri.

Durant la guerra civil sofrí importants greuges que significaren la desaparició dels retaules i demés moblatge litúrgic; i les dècades en què va romandre tancada o dedicada als usos més diversos, acceleraren un malaurat procés de deteriorament, deturat en els darrers quinze anys, en emprendre un costós i complicat treball de recuperació i restauració en curs.