Trobada dels Clubs cristians

El passat diumenge 7 de maig el carrers de Maó s’ompliren d’infants i adolescents procedents de tots els clubs cristians de l’illa. Damunt les 11h del mati es va fer una benvinguda per part del president de l’associació del clubs cristians i explicà que l’idea d’aquesta trobada era que veiessin que son molts els al.lots/es que formen part d’aquest moviment, es va fer una dinàmica de presentació i uns jocs al pati de l’església de Sant Francesc, seu del grup que acollia aquesta jornada i després d’aquest moment ja tots anaven cap al centre de la ciutat per donar inici a la gynkana fotogràfica, a cada lloc on arribaven a part de la següent pista aconseguien uns signes. Una vegada passats per tots els punts es reuniren al parc del freginal per esbrinar un enigma. Acabaren aquesta diada dinant tots junts.