Un orgue al servei de l’estudi i de la litúrgia

Tots coneixem la importància de l’orgue se Santa Maria com a instrument musical. És sens dubte un dels més grans monuments que configuren el patrimoni històric i cultural de Maó i de tota Menorca, el qual ha merescut la lloança dels més grans organistes i l’elogi de tots els qui estimen la música, la cultura i les arts.

Vinculat a aquest instrument extraordinari s’han succeït al llarg dels anys diverses agrupacions de persones que, amb la directa col·laboració de l’Església de Menorca i, en concret, dels rectors d’aquella parròquia, s’han preocupat de mantenir i conservar aquest instrument.

Però de poc ens serviria tenir-lo si no aconseguim que una nova saba de joves músics es dediqui a l’estudi de l’orgue per transformar-se més tard en organistes i, per què no?, en compositors, seguint l’estela dels grans organistes del segle XIX, entre els quals hem d’esmentar Mn. Jaume Alaquer i Mn. Benet Andreu, i, ja dins el segle XX, els també preveres Mn. Damià Andreu i Mn. Gabriel Salord.

Tanmateix, per potenciar els estudis d’orgue ens feia falta un instrument adequat que estigués a l’abast dels professors i dels alumnes, ubicat en unes dependències que en facilitessin l’ús. És per això que una sèrie de persones que estimen la música i, especialment, aquest gran instrument que el rector Alenyar va regalar als maonesos, van fer construir un nou orgue de més petites dimensions amb motiu del bicentenari d’aquell gran instrument. Aquest nou orgue és certament més petit que el de Santa Maria, però és alhora molt complet (disposa d’Orgue Major, de Positiu i pedaler), i és adequat no sols per a fer-hi concerts, sinó també –i especialment- perquè els joves que sentin una especial vocació per dur a terme els estudis d’orgue, puguin disposar d’un instrument a l’abast que reuneixi totes les característiques bàsiques per a aquest propòsit.

La idea primigènia dels promotors va ser que l’instrument fos transportable (encara que no és fàcil de traslladar íntegrament), i que es posés al servei del Conservatori de Música. Per això mateix van decidir, d’acord amb l’orguener barceloní Joan Carles Castro, que s’estructurés pensant bàsicament en la pedagogia. Aquest va ser el motiu perquè s’iniciés un diàleg amb les autoritats educatives de la CAIB per tal de posar el nou instrument al servei del Conservatori i dels menorquins que volguessin cursar estudis d’orgue. Tanmateix, davant el retard en la construcció de la nova seu, i atès el desconeixement que tenim de si el nou edifici disposarà finalment d’unes instal·lacions adequades per a ubicar aquest instrument, els promotors del nou orgue han decidit que, mentrestant, seria útil situar-lo en un lloc on, no sols pugui estar a disposició dels músics que decideixin especialitzar-se en aquest instrument, sinó que pugui també coadjuvar al desplegament del culte i a la litúrgia.

Atès que l’Església del Carme no disposa d’un orgue de tubs des que, durant la guerra civil, va ser destruït el que havia fet construir al gran orguener Ludwig Scherrer dins el segle XVIII, han cregut que era el lloc més adequat per ubicar-lo, amb l’esperança que, no sols servirà d’al·licient als joves que estimen la música, sinó que dignificarà les celebracions religioses que es duguin a terme en aquesta parròquia.

Per això, aprofitant que en breus dies es celebrarà la festa de la titular de la parròquia, la Mare de Déu del Carme, hem pensat que és un moment idoni per fer el trasllat del nou orgue al seu nou emplaçament. Per donar-ho a conèixer el proper dissabte 15 de juliol a les 20 hores es farà un concert inaugural a l’església del Carme amb el nou orgue d’estudi a càrrec d’Estefi Taltavull. El concert és totalment gratuït.

Els altres actes relacionats amb la festa de la Mare de Déu del Carme són els següents: diumenge 16 de juliol a les 11 hores rés del rosari, a les 11.30 hores celebració de l’Eucaristia i a les 20 hores solemne missa major. Al final d’aquesta celebració la coral de gent gran de Vasallo interpretaran la Salve Marinera i dues peces més que tenen preparades per a la festa. Els dies 14, 15 i 16 de juliol es podrà visitar el cambril de la Verge del Carme entre les 10 i 13 hores i entre les 18 i les 20 hores, una oportunitat que només s’ofereix aquest tres dies de l’any.

Llorenç Sales Barber

Rector de la parròquia del Carme de Maó